Alzagri

Privacy Policy

ALGEMENE ZAND- EN GRINDHANDEL MAATSCHAPPIJ, gevestigd in Brugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens
https://www.alzagri.be
Lodewijk Coiseaukaai 156, 8000 Brugge
Tel: 050 59 94 71
mail@alzagri.be

VOORNAAM & NAAM is de Data Protection Officer van NAAM BEDRIJF. Hij/zij is te bereiken via E-MAILADRES. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Alzagri nv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam 
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 
     

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@alzagri.be, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Alzagri nv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren 

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Alzagri nv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Alzagri nv verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Zie Cookie Policy 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wil je je gegevens inzien, corrigeren of aanvullen? Heb je andere vragen omtrent je gegevens? Je kan ons op volgende manieren contacteren: 

Per brief: stuur je vraag per brief naar Alzagri nv, Lodewijk Coiseaukaai 156, 8000 Brugge
Per e-mail: stuur je vraag naar mail@alzagri.be
Via dit formulier

 
Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.